Kinderopvang op antroposofische grondslag in de Don Bosco kerk aan het
Mimosaplein in Eindhoven, een stevig en sterk gebouw.Aan de kinderen wordt ruimte geboden om aan hun unieke ontwikkeling
vorm en inhoud te geven. Wij als opvoeders hebben daarbij een
voorwaardenscheppende rol. We werken met een vast team en kleine groepen.
Iedere verschijningswijze van een kind respecteren we als een uiting
van zichzelf.