Kinderopvang op antroposofische grondslag in de Don Bosco kerk aan het
Mimosaplein in Eindhoven, een stevig en sterk gebouw.Aan de kinderen wordt ruimte geboden om aan hun unieke ontwikkeling
vorm en inhoud te geven. Wij als opvoeders hebben daarbij een
voorwaardenscheppende rol. We werken met een vast team en kleine groepen.
Iedere verschijningswijze van een kind respecteren we als een uiting
van zichzelf.
Wij zijn op zoek naar pedagogisch medewerkers voor onze dagontvang!

Kinderdagontvang De Schatkamer is een dagopvang en BSO op antroposofische grondslag. We hebben 4 dagopvang groepen, en wisselend 2 of 3 BSO groepen. Met ongeveer 25 medewerkers leven we het leven van alledag in een sterk en stevig gebouw, de Don Boscokerk in Eindhoven.
Voor vragen en sollicitaties kun je contact opnemen met Carolien Martens via welkom@de-schatkamer.eu of 06-11335373. We zien je reactie graag tegemoet.