Informatie

Dagopvang 0 t/m 4 jaar

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 18.30 uur.
Op feestdagen (met uitzondering van Goede Vrijdag) en de vrijdag na Hemelvaartsdag zijn wij gesloten.Breng- en haaltijden

Wij hanteren vaste breng- en haaltijden.
Per kind spreken we een vast haal- en brengtijdstip af.
In verband met de rust op de groep kunt u uw kind(eren) vóór 9.00u brengen,
tussen 12.00u en 15.00u brengen of halen (contractafhankelijk)
en tussen 17.00u en 18.30u halen.
Tenzij u specifiek andere tijden op uw contract heeft staan.
Uurtarief 2024 : € 10,31
Dagdeel Tijden Per dag Gem. per maand
Hele dag 07.30 - 18.30 € 113,41 € 491,44
Ochtend 07.30 - 13.00 € 56,71 € 245,72
Middag 13.00 - 18.30 € 56,71 € 245,72

Let op! Het minimum aantal in te schrijven dagdelen is 3. Het is tevens mogelijk om dagdelen te verlengen buiten bovenstaande tijden om, neemt u contact op voor meer informatie.
Aanmelding en plaatsing

Op de pagina Inschrijving vindt u een inschrijfformulier.
Als u het graag per post ontvangt kunt u het telefonisch bestellen. Als uw inschrijfformulier bij ons binnen is komt uw kind op de wachtlijst.
Wij sturen dan een bevestiging en nemen contact met u op zodra uw kind geplaatst kan worden.Buitenschools opvang

Openingstijden

In de schoolweken zijn we ´s middags open tot 18.30 uur, en in de schoolvakanties van 07.30 tot 18.30. Op feestdagen (met uitzondering van Goede Vrijdag) en de vrijdag na Hemelvaartdag zijn wij gesloten.


Uurtarief 2024: € 9,11

CONTRACTVORMEN BSO

Alleen Schoolweken
Schoolweken + vakantiewekenAanmelding

U kunt uw kind(eren) inschrijven voor vaste middagen in de schoolweken en desgewenst ook voor de hele dagen van de schoolvakanties. Op de pagina "Inschrijving" vindt u een inschrijfformulier. Als u het graag per post ontvangt kunt u het telefonisch bestellen.


Plaatsing

Zodra voor uw kind een plaats vrij komt nodigen wij u samen met uw kind uit voor een persoonlijk gesprek. Als wij dan gezamenlijk besluiten tot plaatsing gaan wij een plaatsingsovereenkomst aan. Die leggen wij vast in een contract.