Dagopvang

De grondslag voor onze omgang met de kinderen is de antroposofie. Van ieder kind willen wij het individuele, aparte en unieke tot zijn recht laten komen. Door het klein houden van de groepen en het werken met een vast team gaan we dat waarmaken.In de Schatkamer heerst rust, ritme en herhaling. Dat maakt de dagen voor de kinderen veilig en voorspelbaar. Vanuit die veiligheid kunnen ze opgroeien in vertrouwen. Vertrouwen op zichzelf en op anderen.Samen spelen is voor kinderen een mooie gelegenheid om te leren zich te uiten en met andere kinderen om te gaan. Spelen is bewegen en contact maken. Spelen is doen en creëren. Spelen is leren leven.Wij vinden het van groot belang dat een kind ook genoeg momenten heeft waarop het ongestoord gewoon zichzelf kan zijn, zonder sturing, leiding of afleiding van buitenaf.Een klein kind is nog één en al zintuig. Alle indrukken neemt het in zich op, het selecteert nog niet. Met die kinderlijke ontvankelijkheid gaan wij zorgvuldig om. We letten goed op de kwaliteit van de zintuiglijke prikkels in de Schatkamer: de inrichting, de kleuren, het licht, de materialen, de soorten en hoeveelheden speelgoed, geluiden, geuren en smaken stemmen we af op de kinderen. Het eten en drinken in de Schatkamer is biologisch en vers.
Overgang DO-BSO

Als uw kind 4 wordt verandert zijn of haar leven in twee opzichten. De ene verandering is: voortaan naar school. De andere is: niet meer naar de dagopvang maar naar de BSO. Bij het plaatsen in de tijd van die twee grote veranderingen voor uw kind kijken we samen met u naar wie uw kind is en hoe het die veranderingen waarschijnlijk gaat beleven.

En dan zijn er meerdere mogelijkheden: we kunnen* De school en de BSO op dezelfde dag laten beginnen.
* De BSO pas laten beginnen als school ‘gewoon’ geworden is
* De laatste weken voordat de school begint uw kind  ’s middags al aan de BSO laten wennen.Voor informatie over openingstijden, etc. zie Informatie
Elk kinderdagverblijf staat onder toezicht van de GGD. De inspectie resultaten kunt U vinden op de site van het
Landelijk Register Kinderopvang